preskoči na sadržaj

Osnovna škola Negoslavci

Login
Kalendar
« Srpanj 2022 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
Prikazani događaji

Važnije poveznice
Lista linkova je prazna
O knjižnici / О библиотеци

Školska knjižnica Osnovne škole Negoslavci ima površinu od 32 mi smještena je u prizemlju školske zgrade, s desne strane po ulasku u hol. Prostor knjižnice je podijeljen na tri dijela: u jednom se kraju nalazi prostor s policama, u drugom je kraju čitaonički prostor s nastavničkim fondom i zavičajnom zbirkom, dok se u sredini prostorije nalazi radni prostor školskoga knjižničara i ormarić s referentnom zbirkom. 

Fond školske knjižnice organiziran je i podijeljen u sedam zbirki: 

1. Učenički fond

2. Nastavnički fond

3. Zavičajna zbirka

4. Zaštićeni fond (stare i rijetke knjige)

5. Referentna zbirka

6. Knjige za slobodno (rekreativno) čitanje 

7. Periodika

Trenutačno se u fondu nalazi 2063 naslova s ukupno 5127 jedinica knjižne građe. Pored knjižne građe, knjižnica posjeduje i oko 200 jedinica AV građe koja je prilično zastarjela i još uvijek nije stručno obrađena i dostupna korisnicima. Također, u knjižnici se može pronaći i 15 naslova različitih dječjih, stručnih i znanstveno-popularnih časopisa koji većim dijelom pristižu donacijom (neki od njih samo povremeno), dok je knjižnica redovito pretplaćena na sljedeće časopise: Drvo znanja, Meridijani, National geographic i Bijela pčela (koja pristiže redovito kao dar SKD "Prosvjeta" iz Zagreba). U knjižnici trenutačno nema računala dostupnih učenicima. 

Knjižnica redovito provodi odgojno-obrazovne aktivnosti s učenicima i učiteljima, kao i program kulturne i javne djelatnosti sukladno Godišnjem planu i programu rada te Kurikulumu knjižnice. Knjižnično poslovanje obavlja se u elektroničnom obliku, u programu Metel WIN u kojemu su evidentirani svi članovi i sve monografske publikacije. Sustavno se u navedenom programu obrađuju i serijske publikacije koje knjižnica posjeduje, a u planu je i obrada AV građe u skorije vrijeme. 

U knjižnici je na neodređeno nepuno radno vrijeme (50%) zaposlen Bojan Lazić, magistar knjižničarstva i profesor razredne nastave, s položenim stručnim ispitom za diplomiranog knjižničara pri Agenciji za odgoj i obrazovanje (AZOO). 

___________________________

Школска библиотека Основне школе "Негославци" површине је 32 mи смештена је у приземљу школске зграде, с десне стране у односу на улаз. Простор библиотеке подељен је на три дела: на једном крају налази се простор са полицама, на другом крају је читаонички простор са полицама које садрже наставнички фонд и завичајну збирку, док се у средини налази радни простор школског библиотекара и ормар са референсном збирком. 

Фонд школске библиотеке организован је и подељен на седам збирки: 

1. Ученички фонд

2. Наставнички фонд

3. Завичајна збирка

4. Заштићени фонд (старе и ретке књиге)

5. Референсна збирка

6. Књиге за слободно (рекреативно) читање 

7. Периодика

У фонду се у овом тренутку налази 2063 наслова са укупно 5127 јединица књижне грађе. Поред књижне, библиотека поседује и око 200 jedinica аудио-видео грађе која је поприлично застарела и која још увек није стручно обрађена и доступна корисницима. Такође, у библиотеци може да се пронађе и 15 наслова различитих дечјих, стручних и научно-популарних часописа који се већим делом набављају путем донација (неки од њих само повремено), док је библиотека редовно претплаћена на следеће часописе: Дрво знања, Меридијани, National geographic и Бијела пчела (која редовно пристиже као поклон СКД "Просвјета" из Загреба). У библиотеци тренутно нема компјутера којима могу да приступе ученици. 

Библиотека редовно спроводи васпитно-образовне активности са ученицима и наставницима, као и програм културне и јавне делатности у складу са Годишњим планом и програмом, те Курикулумом библиотеке. Библиотечко пословање обавља се у електронском облику, у програму Metel WIN у ком се налази евиденција свих чланова и свих монографских публикација. Систематски се у наведеном програму обрађују и серијске публикације које библиотека поседује, а у плану је и обрада аудио-видео грађе у догледно време. 

У библиотеци је на неодређено непуно радно време (50%) запослен Бојан Лазић, по струци дипломирани библиотекар - мастер и професор разредне наставе, са положеним стручним испитом за дипломираног библиотекара при Агенцији за васпитање и образовање (AZOO). 

 

preskoči na navigaciju