Међусобни положај кружнице и праве

У каквом све положају могу бити кружница и права? Да ли имају заједничких тачака? Једну, ниједну?!

Војислав Ђурачковић, 2014, Izrađeno GeoGebrom